Përshkrimi i Produktit

M3 Comfort mundeson nje matje te shpejte dhe te sakte te presionit te gjakut.
M3 Comfort eshte nje aparat kompakt, automatik per matjen e presionit te gjakut (tensionit) lehte dhe shpejt.

The OMRON M3 Comfort is a compact, fully automatic upper arm blood pressure monitor, operating on the oscillometric principle. It measures your blood pressure and pulse rate simply and quickly. For comfortable controlled inflation without the need of pressure pre-setting or re-inflation the device uses its advanced IntelliSense technology.
Avantazhet e aparatit M3
– Ndihmon ne zbulimin e faktoreve te goditjes
– E vertetuar klinikisht- perputhet me standartet te Shoqerise Europiane te Hipertensionit
-Teknologji Intellisense – fryn mansheten ne nivelin ideal per cdo perdorim
– saktesi 360 grade – sakteson rezultatet ne cdo pozicion ne pjesen e siperme te krahut
– Zbulim i crregullimit te rrahjeve te zemres – tregon ne qofte se shikohet crregullim ne rrahjet e zemres
– Me ane te sinjalit LED tregon neqoftese presioni juaj i gjakut eshte me i larte se vlerat normale