Përshkrimi i Produktit

Trajtim ndihmues në proceset rigjeneruese të plagëve sipërfaqësore ose të thella (djegie, plagë kirurgjikale, djegie, dekubituses dhe ulçera).

Udhëzime mbi përdorimin

Sprucojeni në lëkurë në një distancë 10-15 cm. Përsëriteni 2 ose 3 herë në ditë.