Natursutten

Produktet Natursutten janë ekologjike, të krijuara me gomë natyrale të pastër nga pema Hevea brasiliensis. Të çertifikuara sipas rregullave Europiane mbi sigurinë, shëndetin dhe mjedisin (EN 1400)

Dizenjuar në Danimarkë dhe prodhuar në Itali.

LART