Natracare

Natracare është një firmë e dedikuar produkteve organike dhe natyrale për higjenën dhe shëndetin personal. Jo vetëm kaq por synon reduktimin e mbetjeve nga këto produkte dhe reduktimin e ndotjes.

Të gjithë produktet nga Natracare janë pa kimikate dhe lëndë shtesë, me qëllim ruajtjen e standarteve të biodegradueshmërisë. Të gjithë pecetat dhe tamponet nga Natracare janë pa nënprodukte të plastikës.

Duke shfaqur rezultatin e vetëm

LART